Dział Gospodarki Materiałowej

Do podstawowych zadań działu należy:

  1. sporządzanie zbiorczych planów zakupów i usług; przygotowywanie materiałów do procedur przetargowych, przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja merytoryczna wniosków o udzielenie zamówień na dostawy i usługi;
  2. przyjmowanie materiałów i towarów do magazynu centralnego Uczelni, przygotowywanie dokumentów magazynowych (przyjęcia i wydania) dla materiałów i towarów bezpośrednio dostarczanych do magazynu centralnego i jednostek organizacyjnych Uczelni;
  3. ewidencja i likwidacja składników majątkowych Uczelni, odbiór składników majątkowych z jednostek Uczelni i przekazywanie ich do magazynu odpadów;
  4. przeprowadzanie spisów inwentaryzacyjnych, obsługa pól spisowych znajdujących się w systemie ewidencji majątku, znakowanie składników majątkowych kodami kreskowymi;
  5. ewidencja środków trwałych, środków niskocennych, ewidencja zmian miejsca użytkowania środków trwałych i środków niskocennych.
  6. pozyskiwanie informacji o wytwarzanych przez jednostki organizacyjne Uczelni odpadach
  7. aktualizacja centralnej ewidencji odpadów
  8. przygotowanie materiałów do przetargu, oraz przygotowanie umów na odbiór i utylizację odpadów wytwarzanych we wszystkich jednostkach Uczelni
  9. sporządzanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących gospodarowania odpadami dla właściwych organów administracji publicznej
  10. organizowanie zbiórek odpadów z jednostek organizacyjnych Uczelni.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Paweł Kiszka