Ważne informacje/Kontakt

Zgodnie z § 10 Regulaminu Rektorskiej Komisji ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 222/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku): „W nieprzekraczalnym terminie, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Komisji, wnioskodawca dostarcza do sekretarza Komisji: 1) 2 egzemplarze podpisanego wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników w formie papierowej (druk dwustronny); 2) 1 kopię ww. dokumentów w formie elektronicznej, stanowiącą 1 plik w formacie pdf na nośniku danych”.

Terminy składania wniosków do Komisji:

1.
25.01.2023 (środa) - 11:00-13:00
26.01.2023 (czwartek) - 11:00-13:00

2.
22.02.2023 (środa) - 11:00-13:00
23.02.2023 (czwartek) - 11:00-13:00

3.
21.03.2023 (wtorek) - 13:00-15:00
22.03.2023 (środa) - 11:00-13:00

4.
25.04.2023 (wtorek) - 13:00-15:00
26.04.2023 (środa) - 11:00-13:00

5.
30.05.2023 (wtorek) - 13:00-15:00
31.05.2023 (środa) - 11:00-13:00

* w przypadku dużej ilości złożonych wniosków Komisja może podjąć decyzję o dodatkowym terminie posiedzenia.

 

Informacja o terminach posiedzeń będzie znajdować się w zakładce Aktualności.

Wnioski należy składać do Sekretarza Komisji – dr inż. Kingi Dziadek

Adres: Wydział Technologii żywności UR, ul. Balicka 122, pok. 1.92.
e-mail: kinga.dziadek[a]urk.edu.pl
tel. 12 6624817

Dyżur sekretarza: środa 12.00-13.00.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: dr Ewa Piątkowska